Over Biljoen

Bouwkundige keuringen

Biljoen Bouwkundige Keuringen is een initiatief van Tom Bartelds uit Amersfoort. Hij heeft passie voor historische gebouwen met karakteristieke elementen.

Met zijn onderneming doet hij keuringen en inspecties aan huizen uit alle periodes en geeft hij passend bouwkundig advies. 

Sinds 2014 is Tom actief als zelfstandig keurder. Na jaren van ontwikkeling op het gebied van restauratie en monumentenzorg besloot hij voor zichzelf te beginnen om zijn expertise tot zijn volle recht te laten komen.

Tom Bartelds

Voordat Tom met zijn bedrijf begon volgde hij diverse opleidingen op het gebied van restauratie, monumentenzorg en bouwhistorie aan het Koning Willem 1 College in ‘s Hertogenbosch en aan de Hogeschool van Utrecht. Van 2008 tot 2015 werkte Tom bij de Monumentenwacht waar hij betrokken was bij het inspecteren van vele gemeentelijke en rijksmonumenten. 

Hij heeft grote waardering voor historische woonhuizen en vastgoed uit de 19e en 20e eeuw. Vanwege zijn architectuurhistorische en bouwhistorische kennis kunt u bij hem terecht voor zowel advies op het gebied van onderhoud en reparatie, als onderzoek en advies met betrekking tot het interieur.

Biljoen

De term Biljoen staat niet voor een getal of hoeveelheid, maar voor een sierlijke bewerking van kozijnen zoals deze werden toegepast bij historische kruiskozijnen in woningen uit de 16e en 17e eeuw.

De kozijnen werden zodoende “gebiljoend”. De functie van het biljoenen was het binnenlaten van meer licht in het interieur door deze zwaar uitgevoerde kozijnen.