Funderingsonderzoek

In oude binnensteden en bijvoorbeeld veengebieden met hoge grondwaterstanden is er relatief veel sprake van funderingsproblemen. Dit kan zich uiten in scheefstanden van gevels, scheurvorming en dergelijke. Ook woningen in rivierengebieden hebben hier relatief veel mee te maken. BiljoenKeur kan in deze gevallen lintvoegmetingen doen en waterpassingen uitvoeren om scheefstanden vast te stellen en deze […]

Lees meer

Volgend bedrijfspand Premotion Veenendaal

Biljoenkeur deed recent voor Premotion in Ede een bouwkundige keuring voor een bedrijfspand in Veenendaal. Premotion had aankoopplannen en wilde graag inzicht in de bouwkundige staat van met name de staalconstructie, betonvloeren en dakvlakken. De oppervlakken van gevels en daken van dergelijke panden zijn fors en eventuele onderhouds- of noodzakelijke verbeterkosten vaak navenant. De opdrachtgever […]

Lees meer